Att köpa trädgårdsväxter online erbjuder ett mycket bredare urval av växter än vad som finns i ditt lokala trädgårdscenter. Det kan också innebära att shoppa efter de perfekta växterna för ditt landskap kan göras bekvämt i ditt hem, på din egen tid.

När du väljer dina växter från en online trädgårdshandlare, kom ihåg att det är troligt att återförsäljaren serverar en bred, kanske till och med internationell publik, och att inte alla växter som annonseras passar för din plats. Innan du beställer några växter, se till att du vet vilken typ av klimat varje växt kräver; eftersom framgångsrik odling kan vara beroende av denna kunskap.

Du måste också överväga vilka typer av växter du vill plantera. Vill du plantera perenner? Stauder är växter som, när de planterats, kommer att förbli år efter år och borde inte behöva återplanteras när de har etablerats. Eller vill du plantera ettåriga? Ettåriga är en en-säsongsväxt (även om vissa ”ettåriga” behandlas som perenner på vissa tropiska platser). Chansen är stor att du planterar en kombination av både perenner och ettåriga.

Glöm inte att köpa växter som blommar vid olika tider av säsongen om du vill ha färg. Att njuta av en ständig rotation av blommande färg i ditt landskap kan vara värt tiden, ansträngningen och kostnaden.